Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Mar 12, 2019

God kulturpolitikk sikrer ytringsfrihet og god ytringskultur. Store og viktige ord, men med hvilke tiltak, fra hvem til hvem? Hvordan ivaretas kulturens egenverdi? Og hvor blir kunstnerne av?

Ole Marius Hylland, seniorforsker og fagkoordinator ved Telemarksforsking.
Grunde Almeland, stortingsrepresentant Venstre, familie- og kulturkomiteen.
Espen Søbye, kritiker, forfatter, filosof og statistisk historiker.

Programleder er Hilde Sandvik, forfatter, grunnlegger og sjefredaktør Broenxyz.