Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Mar 12, 2019

Får vi bukt med rusproblemet ved å regulere? Er vi ikke strenge nok i håndhevelse, straff og grensekontroll? Hvordan løser vi problemet med ulovlige rusmidler?

Ina Roll Spinnagr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
Ronny Rene Nielsen, rusavhengig og tidligere politimann.
Knut T. Reinås, sosiolog og leder i Forbundet mot rusgift.
Torbjørn Nervik, prosjektleder i Norsk Narkotikapolitiforening.

Programleder er Trond Birkedal.