Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Mar 12, 2019

På halvannet år har Mímir Kristjánsson levert tre bøker om den historiske venstresida: «I Lenins togspor», «Hva ville Gerhardsen gjort?» og «Rosa Luxemburg. En biografi». Har han en metode? Hvordan jobber han? Hvordan gjør han historien levende? Hvor viktig er det med underholdning? Hvordan finne og skille ut det som har samfunnsmessig relevans i dag? Hva er målet?

Intervjuer er Tom Hetland, kritiker, forfatter og tidligere sjefredaktør Aftenbladet.