Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Mar 16, 2019

Én ting er at lite søvn går ut over helse, humør, læring og prestasjon, men det mer grunnleggende er at for lite søvn former oss som mennesker og det samfunnet vi skaper og lever i. Selve verdiene våre, tenkningen, ja opplevelsen av hva som er virkelig og sant, påvirkes av søvnen og mangelen på den.

Christian Lysvåg, filosof og skribent.
Sverre Nesvåg, antropolog og forskningsleder ved KORFOR/Centre for alcohol and drug research.

Programleder er Terje Torkildsen, forfatter og humorist.