Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Apr 5, 2019

Hvem skal bestemme når ditt liv skal ta slutt? Er det en menneskerett å få ta kontrollen over avslutningen av sitt eget liv når man er uhelbredelig syk?

Morten Horn, overlege i nevrologi og medlem i rådet for legeetikk hos Den norske legeforeningen.
Andreas Wahl Blomkvist, lege i spesialisering...


Apr 5, 2019

Hva er egentlig de bakenforliggende årsakene til det som kan synes å være en oppblomstring av nasjonalistisk tankegods? Hvordan skiller Øst-Europa seg fra Vest-Europa, og hvordan står det til i Norge?

Kjetil Jakobsen, professor i historie ved Nord universitet.
Nikolai Brandal, førstelektor i internasjonale studier...


Mar 16, 2019

Én ting er at lite søvn går ut over helse, humør, læring og prestasjon, men det mer grunnleggende er at for lite søvn former oss som mennesker og det samfunnet vi skaper og lever i. Selve verdiene våre, tenkningen, ja opplevelsen av hva som er virkelig og sant, påvirkes av søvnen og mangelen på den.

Christian...


Mar 12, 2019

På halvannet år har Mímir Kristjánsson levert tre bøker om den historiske venstresida: «I Lenins togspor», «Hva ville Gerhardsen gjort?» og «Rosa Luxemburg. En biografi». Har han en metode? Hvordan jobber han? Hvordan gjør han historien levende? Hvor viktig er det med underholdning? Hvordan finne og skille...


Mar 12, 2019

De som er født etter 1995 har aldri opplevd en Stavanger-ordfører fra et annet parti enn Høyre. Går det an å se for seg at byen kan styres av en ordfører fra Ap? Hva vil det bety for folk flest i Stavanger? Hva er forskjellen på et rødt og et blått Stavanger, og hva er forskjellen mellom de røde...