Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Jan 11, 2019

Kontanter er i stadig mindre bruk i Norge, og utgjør i dag bare 2 prosent av pengemengden i Norge. Er vi i ferd med å helprivatisere pengevesenet, og – i så fall – gjør det noe? Hva kan staten gjøre for å sikre sin rolle for fremtidens pengeforsyning?

Roman L. Eliassen, samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie...


Jan 11, 2019

Er vi trygge nå? Finanskrisen 2008 kastet verden ut i den verste økonomiske nedturen siden depresjonen på 1930-tallet. Når og hvor kommer neste krise?

Ebba Boye, Rethinking Economics.
Chr. A. Smedshaug, Agri Analyse, forfattar av boka "Gjeld".
Espen Henriksen, førsteamanuensis, BI.
Torfinn Harding, prof. i...


Jan 11, 2019

Er innvandring ein utgiftspost – eller eit heilt nødvendig vilkår for vekst og vidareutvikling av velferdssamfunnet? Fjorårets debatt om Statistisk sentralbyrås innvandrarrekneskap viste at det er svært ulike svar på desse spørsmåla.

Erling Holmøy, seniorforskar, SSB.
Jon Hustad, journalist og...


Jan 11, 2019

Er staten egentlig en dårlig bedriftseier? Eller er staten en garantist for at norske hjørnesteinsbedrifter ikke blir offer for kvartalskapitalismens profittkåte krumspring?

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, tidligere Høyre-statsråd.
Trond Giske, stortingsrepresentant, tidligere...


Jan 11, 2019

Som introduksjon til debatten vil professor i filosofi og medarbeider i Civita, Lars Fredrik Svendsen drøfte ulike aspekter ved sannhetens kår i dagens offentlighet.

I debatten møter du også:

Heidi Taksdal Skjeseth, Journalist i Dagsavisen.
Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Høyre.
Eirin Eikefjord,...