Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Mar 16, 2019

Én ting er at lite søvn går ut over helse, humør, læring og prestasjon, men det mer grunnleggende er at for lite søvn former oss som mennesker og det samfunnet vi skaper og lever i. Selve verdiene våre, tenkningen, ja opplevelsen av hva som er virkelig og sant, påvirkes av søvnen og mangelen på den.

Christian...


Mar 12, 2019

På halvannet år har Mímir Kristjánsson levert tre bøker om den historiske venstresida: «I Lenins togspor», «Hva ville Gerhardsen gjort?» og «Rosa Luxemburg. En biografi». Har han en metode? Hvordan jobber han? Hvordan gjør han historien levende? Hvor viktig er det med underholdning? Hvordan finne og skille...


Mar 12, 2019

De som er født etter 1995 har aldri opplevd en Stavanger-ordfører fra et annet parti enn Høyre. Går det an å se for seg at byen kan styres av en ordfører fra Ap? Hva vil det bety for folk flest i Stavanger? Hva er forskjellen på et rødt og et blått Stavanger, og hva er forskjellen mellom de røde...


Mar 12, 2019

Får vi bukt med rusproblemet ved å regulere? Er vi ikke strenge nok i håndhevelse, straff og grensekontroll? Hvordan løser vi problemet med ulovlige rusmidler?

Ina Roll Spinnagr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
Ronny Rene Nielsen, rusavhengig og tidligere politimann.
Knut T. Reinås, sosiolog og leder i...


Mar 12, 2019

God kulturpolitikk sikrer ytringsfrihet og god ytringskultur. Store og viktige ord, men med hvilke tiltak, fra hvem til hvem? Hvordan ivaretas kulturens egenverdi? Og hvor blir kunstnerne av?

Ole Marius Hylland, seniorforsker og fagkoordinator ved Telemarksforsking.
Grunde Almeland, stortingsrepresentant Venstre,...