Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Apr 5, 2019

Hvem skal bestemme når ditt liv skal ta slutt? Er det en menneskerett å få ta kontrollen over avslutningen av sitt eget liv når man er uhelbredelig syk?

Morten Horn, overlege i nevrologi og medlem i rådet for legeetikk hos Den norske legeforeningen.
Andreas Wahl Blomkvist, lege i spesialisering...


Apr 5, 2019

Hva er egentlig de bakenforliggende årsakene til det som kan synes å være en oppblomstring av nasjonalistisk tankegods? Hvordan skiller Øst-Europa seg fra Vest-Europa, og hvordan står det til i Norge?

Kjetil Jakobsen, professor i historie ved Nord universitet.
Nikolai Brandal, førstelektor i internasjonale studier...