Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Jun 26, 2020

All Makt griller Rogalandsbenken Lokalvalget er over, Stavanger har fått sitt store politiske kompromiss. Men hva med de lokale stortingspolitikerne? Hvordan er hverdagen midt mellom den hjemlige periferiens folkeopprør og de politiske elitenes sentralstyring? Er det mest konflikt eller kompromiss på Rogalandsbenken?...