Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Jul 31, 2020

I hvor stor grad er ulikhet i formue et problem i Norge? Hvorvidt virker den store felles Oljeformuen dempende på forskjellene? I April 2019 skrev samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, notatet «Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev»

Dette notatet skapte stor debatt, hvor blant annet samfunnsøkonom Kalle Moene...


Jul 24, 2020

Sentralbanksjefens time – Det store klimaintervjuet. Morgenbladsalongen på KÅKÅnomics 2019
En gang i året taler sentralbanksjef Øystein Olsen til den norske makteliten, i år overrasket han alle med å bruke en stor del av taletiden på klimakrisen.
Morgenbladet har invitert sentralbanksjefen til KÅKÅnomics...


Jul 17, 2020

Kalle Moenes takketale fra Kåkånomics 2019


Jul 10, 2020

Vilt fremmede meningsmotstandere over hele landet ble satt sammen i diskusjonspar, da NRK og Morgenbladet i vår arrangerte Hele Norge snakker. Hva var tanken bak konseptet? Og hva førte det til?
Foredrag av Sten Inge Jørgensen, Morgenbladets prosjektleder for Hele Norge snakker!
Vert er Jan Inge Reilstad,...


Jul 3, 2020

KÅKÅnomics 2019 i samarbeid med Norsk barnemuseum på MUST, Stavanger Museum.
Å være ung og fattig i hermetikkbyen. Å være ung og fattig i oljebyen. Hva har endret seg, og hva er likt? Gunnar Roalkvam forteller om de fattiges kår før 1940, og Johnny Emanuelsen forteller om oppveksten i Østre bydel i...