Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jan 11, 2019

Som introduksjon til debatten vil professor i filosofi og medarbeider i Civita, Lars Fredrik Svendsen drøfte ulike aspekter ved sannhetens kår i dagens offentlighet.

I debatten møter du også:

Heidi Taksdal Skjeseth, Journalist i Dagsavisen.
Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Høyre.
Eirin Eikefjord, kommentator i Bergens Tidende og vinner av NTBs språkpris 2017.
Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant, Ap.

Programleder er Eirik Løkke, rådgiver i Civita.