Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jan 11, 2019

Er innvandring ein utgiftspost – eller eit heilt nødvendig vilkår for vekst og vidareutvikling av velferdssamfunnet? Fjorårets debatt om Statistisk sentralbyrås innvandrarrekneskap viste at det er svært ulike svar på desse spørsmåla.

Erling Holmøy, seniorforskar, SSB.
Jon Hustad, journalist og forfattar.
Espen Søbye, forfatter og filosof.
Marte C. Willumsen Solheim, postdoktor, Handelshøgskolen HH UiS.

Debattleder: Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet.