Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Mar 12, 2019

På et tidspunkt i verdenshistorien hvor «hele verden» misunner oss våre demokratiske institusjoner og vårt politiske system, ytringsfriheten i en rettsstat, rettighetene i velferdssamfunnet – kan demokratiet faktisk ramle sammen foran øynene våre?

Bent Sofus Tranøy, prof politisk økonomi, Høyskolen Kristiania og HiH.
Svein Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS.
Bård Larsen, historiker, Civita.

Programleder er Tom Hetland, journalist og kommentator.