Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Mar 12, 2019

Politisk retorikk også i Norge viser den siste tiden klart udemokratiske trekk, mener toneangivende norske demokratiforskere. Hvordan skape en demokratisk ytringskultur i et nytt medielandskap?

Kjell Lars Berge, professor retorikk og tekstvitenskap ved UiO.
Anders Johansen, professor UiB.
Svein Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS.
Bård Larsen, historiker, Civita.

Programleder er Hilde Sandvik, forfatter, grunnlegger og sjefredaktør Broenxyz.