Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Apr 5, 2019

Hva er egentlig de bakenforliggende årsakene til det som kan synes å være en oppblomstring av nasjonalistisk tankegods? Hvordan skiller Øst-Europa seg fra Vest-Europa, og hvordan står det til i Norge?

Kjetil Jakobsen, professor i historie ved Nord universitet.
Nikolai Brandal, førstelektor i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole.
Henrik Kvadsheim, leder i Europabevegelsen i Rogaland.

Programleder: Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis.