Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Mar 23, 2020

Forestill dere en verden uten kapitalisme! Deretter, forestill dere en verden etter apokalypsen! Ikke sant, dere klarer det siste ganske lett, men det første er umulig.
Hør Paul Mason fra KÅKÅnomics 2017, hvor han utfordrer oss til å delta i utformingen av en politikk som omfavner mulighetene ny informasjonsteknologi og delingsøkonomi gir, noe ikke minst venstresiden burde bestrebe seg på, i følge Mason. Digitalisering, automatisering og KI betyr slutten for kapitalismen slik vi kjenner den, nå handler det om å lede an i skiftet mot et postkapitalistisk samfunn. «En av utfordringene er at markedsliberalismen har skapt en stadig større global middelklasse, og arbeiderklassen – de som skulle kjempe på barrikadene for solidaritet og kollektivisme – bruker heller fritiden på å fjerne kroppshår og ta selfies» Det sa Mason i 2015 da boka Postcapitalism kom ut, men også dette føles som det er endret de tre-fire siste åra, i noen deler av verden. Foredraget «The End of Capitalism as we know it. How technology will revolutionize our economic system», var en del av konferansen «Automatisering, digitalisering og arbeidsplasser i framtidas samfunn».