Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jul 3, 2020

KÅKÅnomics 2019 i samarbeid med Norsk barnemuseum på MUST, Stavanger Museum.
Å være ung og fattig i hermetikkbyen. Å være ung og fattig i oljebyen. Hva har endret seg, og hva er likt? Gunnar Roalkvam forteller om de fattiges kår før 1940, og Johnny Emanuelsen forteller om oppveksten i Østre bydel i 1950-årene.

Før samtalen mellom Roalkvam og Emanuelsen, framfører 3 unge skuespillere en performance hentet fra den nye utstillingen om barnefattigdom på MUST, Stavanger Museum. Nesten 3000 barn i Stavanger vokser opp i fattige familier. I framføringen får du høre deres fortellinger: Hvem er de? Hvilke utfordringer, tanker og drømmer har de? Hva kan du gjøre for å gjøre livene deres lettere?
Dette kan du også lære mer om i utstillingen «Verdens rikeste land» på Norsk barnemuseum. Deltakere: – Gunnar Roalkvam, forfatter – Johnny Emanuelsen, leder i Storhaug historielag I framføringen møter du: – Anders Vagle – Ylva Kvie-Sande – Cathinka Guldberg-Nessler