Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jul 31, 2020

I hvor stor grad er ulikhet i formue et problem i Norge? Hvorvidt virker den store felles Oljeformuen dempende på forskjellene? I April 2019 skrev samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, notatet «Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev»

Dette notatet skapte stor debatt, hvor blant annet samfunnsøkonom Kalle Moene deltok.

Steinar Juel og Kalle Moene kommer til KÅKÅnomics for å utdype sine poenger og debattere videre.

Deltakere: Steinar Juel, samfunnsøkonom i tenketanken Civita. Kalle Moene, professor i økonomi ved UiO
Programleder: Lars Kolbeinstveit, Rådgiver i Civita