Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jan 11, 2019

Hvordan skal islam utvikle seg på norsk grunn, i samspill med det stadig mer sekulære norske samfunnet?

Tre framtredende muslimske samfunnsdebattanter med ulikt ståsted møtes til diskusjon: Bushra Ishaq, tidligere Fritt Ord-prisvinner som i høst gir ut en bredt anlagt bok om muslimenes situasjon i Norge, Mohammad Usman Rana, som i fjor kom ut med boka «Norsk islam» og Nora Mehsen, muslim og lesbisk, inntil nylig leder for organisasjonen Skeiv Verden.

Samtalen ledes av Kristin Aalen.