Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Apr 20, 2020

Stadig flere tar til orde for at vi må begrense utbyggingen av vindkraft på land og heller flytte den ut i havet. Men er vi klare for det, politisk og økonomisk? Hvordan ser lønnsomheten ut i havvind i dag, og hvorfor er det viktig å satse på havvind i Norge? Hvor stort er det økonomiske potensialet, hvilke...