Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen

Mar 23, 2020

Forestill dere en verden uten kapitalisme! Deretter, forestill dere en verden etter apokalypsen! Ikke sant, dere klarer det siste ganske lett, men det første er umulig.
Hør Paul Mason fra KÅKÅnomics 2017, hvor han utfordrer oss til å delta i utformingen av en politikk som omfavner mulighetene...


Mar 4, 2020

På overflaten er det lett å se at Kina gjennomgår en vanvittig modernisering. Bak den innovative og høyteknologiske fasaden kan det likevel synes som om landets geopolitiske strategi ennå er dypt forankret i landets turbulente historie, både geografisk, kulturelt og sikkerhetspolitisk. Det er imidlertid grunn til...