Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jan 11, 2019

Heng sosialdemokratiets tilbakegang saman med det liberale hegemoniet? Er det slik at liberalismen har tatt sosialdemokratiet som gissel og gjort det kraftlaust, ved at rommet for kollektiv handling og kollektive rørsler er innsnevra?

Mímir Kristjansson, forfattar og nyheitssjef i Klassekampen.
Svein Tuastad, førsteamanuensis, UiS.
Hilde Nagell Wisløff, rådgivar, tankesmia Agenda.
Andreas Hompland, frilanskommentator.

Debattleiar: Tom Hetland.