Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Apr 20, 2020

Stadig flere tar til orde for at vi må begrense utbyggingen av vindkraft på land og heller flytte den ut i havet. Men er vi klare for det, politisk og økonomisk? Hvordan ser lønnsomheten ut i havvind i dag, og hvorfor er det viktig å satse på havvind i Norge? Hvor stort er det økonomiske potensialet, hvilke hindringer står i veien, og hva kan politikerne gjøre for å stimulere utbyggingen om det er ønskelig? Hva kan havvind bety for den økonomiske omstillingen i Rogaland og landet ellers?
Klaus Mohn, samfunnsøkonom og rektor ved Universitetet i Stavanger, innleder til debatt.
I panelet: - Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat - Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland (Ap) - Pål Eitrheim, konserndirektør nye energiløsninger, Equinor - Knut Høiland, fagsjef Rosenberg WorleyParsons Debattleder: Hilde Øvrebekk, journalist i Stavanger Aftenblad.