Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jan 11, 2019

Kontanter er i stadig mindre bruk i Norge, og utgjør i dag bare 2 prosent av pengemengden i Norge. Er vi i ferd med å helprivatisere pengevesenet, og – i så fall – gjør det noe? Hva kan staten gjøre for å sikre sin rolle for fremtidens pengeforsyning?

Roman L. Eliassen, samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie og forfatter.
Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt Sparebank1-alliansen.
Rasmus Haugaard Nielsen, leder av "Gode penge" i Danmark.

Programleder: Kristin Aalen.