Preview Mode Links will not work in preview mode

Kverulantkatedralen


Jul 24, 2020

Sentralbanksjefens time – Det store klimaintervjuet. Morgenbladsalongen på KÅKÅnomics 2019
En gang i året taler sentralbanksjef Øystein Olsen til den norske makteliten, i år overrasket han alle med å bruke en stor del av taletiden på klimakrisen.
Morgenbladet har invitert sentralbanksjefen til KÅKÅnomics 2019 for å ta opp tråden: – Hvordan ser han på økonomenes rolle i klimapolitikken? – Bør vi lytte mer til dem – eller er det på tide å overlate klimapolitikken til andre fagområder? – Og hvorfor er han skeptisk til å "forsere avviklingen" av oljeutvinningen på norsk sokkel?
Sentralbanksjef Øystein Olsen blir intervjuet av Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet. Sentralbanksjef Øystein Olsen har bakgrunn også som forsker på energi- og oljerelaterte spørsmål, og er dessuten en av hovedarkitektene bak oljefondsmekanismen og handlingsregelen.